Nieuwjaarsrede voorzitter Marcel Melgers - Keijenburgse Boys

Nieuwjaarsrede voorzitter Marcel Melgers

12 januari 2023 9:15


Afgelopen zondag 8 januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats in onze kantine. Naast het geslaagde 7x7 toernooi, de prijsuitreiking van de WK-Tip en een gezellig optreden van DJ Henri samen met onze mystery act 'Immer Rudi', was het ook moment voor voorzitter Marcel Melgers om alle aanwezigen even toe te spreken.

Marcel_Melgers.png

Hieronder vind je de nieuwjaarsrede van onze voorzitter Marcel Melgers:

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van s.v.Keijenburgse Boys. Om te beginnen wil ik namens het bestuur van s.v.Keijenburgse Boys aan alle aanwezigen een voorspoedig, gezond en een sportief 2023 toewensen.

Terugblik
In principe had ik deze keer weer dezelfde rede kunnen voorlezen als twee jaar geleden, want corona heeft ons allen niet veel verder gebracht. In deze rede had ik het onder andere over de kleedkamers en de MFA. 

Inmiddels zijn we weer aan de gang, vorig seizoen werd gelukkig weer volledig uitgespeeld en hetzelfde zal dit jaar ook gebeuren. Toch zijn er wel dingen veranderd binnen de vereniging. Het aantal spelende leden is nagenoeg gelijk gebleven, waar we blij mee zijn. Maar de stilstand van de afgelopen jaren heeft voor een leegloop onder de vrijwilligers gezorgd. En deze vrijwilligers hebben we als vereniging keihard nodig. 

Even ter illustratie, door hulp van de jongere jeugd en diens ouders wordt er tijdens de flessenactie van 7 januari toch even 900 euro opgehaald voor de club. Zo'n impact kunnen vrijwilligers dus hebben, daarom zijn we iedereen die zich inzet voor de club bijzonder dankbaar. 

Financiën
Financieel gezien is de vereniging er niet op achteruit gegaan. De overheidssteun en alle andere mogelijkheden tot financiële ondersteuning zijn door onze penningmeester met volle overtuiging ingediend en deze hebben we ook gekregen. Maar inmiddels zitten we weer in een andere energie crisis. Dit geldt niet alleen voor ons als club, maar hoogstwaarschijnlijk ook voor jullie in het privéleven. 

De contributie zal binnenkort weer geïnd worden, maar mochten jullie hierdoor in de problemen zitten of komen op financieel gebied, meld dat. We hebben de mogelijkheden om te kijken naar een passende oplossing. Ook andere problemen binnen de vereniging kunnen altijd gemeld worden, deze worden altijd serieus genomen. 

In het voorzittersoverleg met de gemeente Bronckhorst is aangekaart dat deze problemen er zijn en daardoor is er gevraagd om ondersteuning. Dit is dus niet alleen voor de energie kosten, maar ook als er leden zijn die moeite hebben met het betalen van de contributie. 

MFA
Tot slot nog even over de MFA. De kans dat deze er komt begint aanzienelijk groot te worden. Deze maand zijn er nog enkele ambtelijke dingen door te nemen maar ik kan mij niet voorstellen dat het nog ergens fout kan gaan. De prijsstijgingen van de laatste jaren maken het financieel wat lastiger en de plicht van de gemeente om een energie neutraal MFA te bouwen. Dit kost natuurlijk extra geld, maar hier hebben wij later wel voordelen aan. 

Wij als Keijenburgse Boys geven hiervoor alvast de eerste aanzet door onze drie velden te voorzien van LED-verlichting. Laten we uiteindelijk samen als dorp duidelijk maken dat we niet alleen de MFA nodig hebben, maar ook nieuwbouw om de toekomst van ons dorp en onze vereniging te verzekeren.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!